in catalog giá rẻ

in catalogue A4 bằng máy in offset 4 màu

  • Thiết kế catalogue 8 trang: 1.500.000
  • Thiết kế catalogue 12 trang: 2.000.000
  • Thiết kế catalogue 16 trang: 2.500.000
  • Thiết kế catalogue 20 trang: 3.000.000

Nếu muốn được thiết kế catalogue thì cần phải năm trong các trường hợp như sau:

  • In catalogue số lượng lớn
  • Là khách hàng lâu năm của các công ty in
  • Có file thiết kế sẵn, chỉ cần gởi đến xưởng in để in tiến hành in ấn

Sell and make money

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Latest Reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

From The Blog